Site Tools


Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

projects:atmega32u4-devboard [2013/05/17 21:34]
emeryth
projects:atmega32u4-devboard [2014/04/02 06:57]
Line 1: Line 1:
-====== Devboard ATmega32U4 ====== 
- 
- 
-To jak ATmega328 (znana z arduino) z bounusowym kontrolerem USB! 
- 
-{{:​projects:​soldering-class-mk3:​atmega32u4_board_finished.jpg?​direct&​200|}} 
- 
-====  W skrócie ==== 
- 
-  * Potrafi wszystko to co klasyczne Arduino, a nawet więcej 
-  * Kompatybilna z Arduino IDE, z punktu widzenia software identyczna do płytki Arduino Leonardo ​ 
-  * Nie potrzebuje programatora do wgrywania programów 
-  * Może działać jako dowlone urządzenie USB 2.0 Full Speed/Low Speed, np. klawiatura, myszka, joystick, pamięc masowa... 
-  * Może być użyta jako programator innych chipów AVR, mostek USB/serial, USB/JTAG, USB/SPI... 
- 
-==== Hardware ==== 
- 
-  * [[www.atmel.com/​Images/​7766S.pdf|ATmega32U4]] 
-    * 32kB flash 
-    * 2.5kB RAM 
-    * 1kB eeprom 
-    * Kontroler USB 2.0 Full Speed/Low Speed 
-    * 10-bit ADC 
-    * wszystkie nóżki wyprowadzone na goldpiny 
-  * Regulator napięcia 3.3V AMS1117 
-    * Wybór napięcia 5V lub 3.3V za pomocą zworki na płytce 
-  * Dioda LED zasilania, 1 LED dla użytkownika ​ 
-  * Przyciski BOOT (do wykorzystania w aplikacji użytkownika) i RESET 
- 
- 
- 
-==== Software ==== 
- 
-Biblioteka [[http://​fourwalledcubicle.com/​LUFA.php|LUFA]] \\ 
-LUFA jest open-source'​owym stackiem USB dla mikrokontrolerów AVR, dzięki tej bibliotece można łatwo zamienić płytkę w dowolne urządzenie USB. \\ 
-Biblioteka zawiera przykłady wszystkich podstawowych klas urządzeń, a w internecie można znaleźć bardzo dużo kodu opartego o tę bibliotekę. 
- 
- 
-==== Programowanie ==== 
- 
-Mikrokontroler posiada opcję wgrania bootloadera,​ dzięki któremu programy można wgrywać przez USB (lub inne interfejsy) bez potrzeby użycia zewnętrznego programatora. \\ 
-Przykładowe dostępne bootloadery:​ 
-  * Arduino, udaje port szeregowy USB, zgodny jest też z avrdude 
-  * USB DFU, do wykorzystania z oficjalną aplikacją Flip od Atmela, albo open-source'​owym dfu-prog 
-  * USB HID, udaje urządzenie HID więc nie wymaga sterowników na żadnym normalnym systemie operacyjnym ​ 
- 
- 
-==== Ściąga ==== 
- 
-Przypisanie pinów ATmega32u4 do pinów Arduino: \\ 
-{{:​projects:​atmega32u4_pins.odt|}} \\ 
-{{:​projects:​atmega32u4_pins.pdf|}} 
- 
-==== Projekt płytki ==== 
-Schemat: \\ 
-{{:​projects:​atmega32u4_schematic.png?​direct&​200|}} 
- 
-Schemat i płytka w formacie Eagle CAD: {{:​projects:​atmega32u4_devboard_hs.zip|}} \\ 
-Płytka w formacie Gerber:​{{:​projects:​atmega32u4_gerbers.zip|}} \\ 
- 
-Pierwsza seria płytek została wyprodukowana przez [[http://​imall.iteadstudio.com/​|ITead Studio]] \\ 
-Oto wynik: \\ 
-{{:​projects:​atmega32u4_board.jpg?​direct&​200|}} 
  
projects/atmega32u4-devboard.txt · Last modified: 2014/04/02 06:57 (external edit)