User Tools

Site Tools


projects:atmega32u4-devboard

This is an old revision of the document!


Devboard ATmega32U4

To jak ATmega328 (znana z arduino) z bounusowym kontrolerem USB!

Zalety płytki, w skrócie:

  • Potrafi wszystko to co klasyczne Arduino, a nawet więcej
  • Kompatybilna z Arduino IDE, z punktu widzenia software identyczna do płytki Arduino Leonardo
  • Nie potrzebuje programatora do wgrywania programów
  • Może działać jako dowlone urządzenie USB 2.0 Full Speed/Low Speed, np. klawiatura, myszka, joystick, pamięc masowa…
  • Może być użyta jako programator innych chipów AVR, mostek USB/serial, USB/JTAG, USB/SPI…
projects/atmega32u4-devboard.1363733392.txt.gz · Last modified: 2014/04/02 06:57 (external edit)