User Tools

Site Tools


projects:atmega32u4-devboard

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
projects:atmega32u4-devboard [2013/03/20 17:12]
Emeryth
projects:atmega32u4-devboard [2014/04/02 06:57] (current)
Line 36: Line 36:
 Biblioteka zawiera przykłady wszystkich podstawowych klas urządzeń, a w internecie można znaleźć bardzo dużo kodu opartego o tę bibliotekę. Biblioteka zawiera przykłady wszystkich podstawowych klas urządzeń, a w internecie można znaleźć bardzo dużo kodu opartego o tę bibliotekę.
  
 +
 +==== Programowanie ====
 +
 +Mikrokontroler posiada opcję wgrania bootloadera, dzięki któremu programy można wgrywać przez USB (lub inne interfejsy) bez potrzeby użycia zewnętrznego programatora. \\
 +Przykładowe dostępne bootloadery:
 +  * Arduino, udaje port szeregowy USB, zgodny jest też z avrdude
 +  * USB DFU, do wykorzystania z oficjalną aplikacją Flip od Atmela, albo open-source'owym dfu-prog
 +  * USB HID, udaje urządzenie HID więc nie wymaga sterowników na żadnym normalnym systemie operacyjnym 
 +
 +
 +==== Ściąga ====
 +
 +Przypisanie pinów ATmega32u4 do pinów Arduino: \\
 +{{:projects:atmega32u4_pins.odt|}} \\
 +{{:projects:atmega32u4_pins.pdf|}}
  
 ==== Projekt płytki ==== ==== Projekt płytki ====
projects/atmega32u4-devboard.1363799541.txt.gz · Last modified: 2014/04/02 06:57 (external edit)