Site Tools


Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
projects:av [2018/11/12 12:16]
informatic
— (current)
Line 1: Line 1:
-{{template>:​template:​project 
- | name=Hackerspace AV 
- | status=active 
- | founder=[[user>​informatic]] 
- | repo=none 
-}} 
  
-System audiowizualny,​ spięty z [[projects:​spejsiot]]. 
- 
-**Current status:** https://​pad.inf.re/​p/​hswaw-media 
- 
-**tl;dr** działa, use https://​iot.waw.hackerspace.pl/,​ kabel HDMI / mediabox powinien gdzieś wisieć przy lewym słupie. Docelowo na mediaboxie będzie przycisk do odpalania projektora / opuszczania ekranu. 
- 
- 
-====== HDMI Matrix ====== 
- 
-{{template>:​template:​project 
- | name=Spejsiot HDMI Matrix 
- | status=active 
- | founder=[[user>​informatic]] 
- | repo=[[code>​informatic/​spejsiot-hdmimatrix]] 
-}} 
- 
-**tl;dr** reimplementujemy soft z "​MCU"​ w HDMI Matrixie na ESP8266, bo cała logika high-speed jest wykonywana na oddzielnym układzie kontrolowanym po I2C. (EP9442) W tym momencie mamy tylko bardzo wyelaborowany switch HDMI (bez HDCP), ale z możliwością zdalnej zmiany EDID. 
- 
-  * I2C z EPF025A wychodzi na R140 i R141 
- 
-**2018/​11/​12 status:** HDMI matrix działa, dostępny w interfejsie ​ 
- 
-===== Known issues ===== 
-  * <​del>​RX* czasami nie wstaje gdy ma podłączony nadajnik przy uruchomieniu?</​del>​ 
-    * ha ha beka, trzeba dwa razy wykonać init pod rząd i działa... 
-  * <​del>​TX1 nie działa?</​del>​ 
-  * <​del>​Brak pełnego softu</​del>​ 
-  * <​del>​Brak HDCP</​del>​ 
-  * <​del>​Brak/​nieprzetestowane audio capture</​del>​ 
-  * Brak CEC 
-  * Brak odczytywania EDID z TX* 
-  * Nieprzetestowane DVI source 
projects/av.1542024967.txt.gz · Last modified: 2018/11/12 12:16 by informatic