User Tools

Site Tools


projects:bladerunner

This is an old revision of the document!


Management interface jest w sieci 10.10/16 dostępnej po VPN'ie OOB.

Bladerunner (zarządzanie blejdami): https://10.10.2.1/

Osoby z uprawnieniami do zarządzania: Sergiusz Bazański (q3k), Tomek Dubrownik (tomek), Piotr 'piorek' Fiorek, viq (viq), Michael De la Rue (mikedlr)

Blade slot Kto używa Przeznaczenie/opis on/off
1 q3k deckard - wirtualizacja pejsowa on
2 rysiek fwioo on
3 off
4 off
5 off
6 off
7 q3k openstack-node01 on
8 q3k openstack-node02 on
9 q3k openstack-node03 on
10 q3k openstack-node04 on
11 q3k openstack-node05 on
12 off
13 off
14 viq CentOS play lab on
15 viq OpenBSD package builder on
16 cz2 field of playings off
projects/bladerunner.1412421514.txt.gz · Last modified: 2014/10/04 11:18 by q3k

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki