User Tools

Site Tools


projects:brewery-kontrola-procesu

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

projects:brewery-kontrola-procesu [2012/03/04 20:04]
enef created
projects:brewery-kontrola-procesu [2012/05/22 12:38]
q3k
Line 1: Line 1:
-Kontrola procesu warzenia +moved to [[projects:brewery:kontrola-procesu]]
- +
-q3k chciał się tym zająć, ja nie mam pojęcia, jak to zrobić, opiszę więc tylko jak wg mnie powinna działać kontrola procesu +
- +
-I Kontrola zacierania +
-1. Pomiar temperatury w zacierze, nawet równomiernie mieszanym, temperatura rozkłada się nierównomiernie, w związku z czym na różnych głębokościach i w różnych miejscach, rozkład będzie niejednolity. Odchylenie od ustalonej temperatury na poziomie 1 stopnia jest właściwie nieistotne i bardziej interesuje nas powtarzalność procesu warzenia. Może umieścić 3 czujniki na wewnętrznej ścianie kadzi zaciernej na różnych poziomach? Trzeba pamiętać jednak, że ilość cieczy będzie różna w zależności od piwa. +
-2. Sterowanie temperaturą - najlepiej byłoby stworzyć bazę algorytmów dla różnych rodzajów piwa, uzupełnianą na bieżąco, w której opisane będą przerwy oraz czasy chmielenia. Taką bazę danych można by rozszerzyć aby podawała użyte receptury oraz zapisywała konkretne dane z warzenia poszczególnych warek. Można pójść jeszcze dalej i przy pomocy tego programu wyliczać właściwości piwa: jego barwę i zawartość alfa i betakwasów (to dane konkretnych słodów i chmieli + proporcje). +
-3. Jedno urządzenie mogłoby też kontrolować ew. pompy i temperaturę warek w konkretnych lodówkach (i włączać/wyłączać chłodzenie w zależności od potrzeby), jednocześnie zapisując informacje w bazie. +
- +
-Przydatnymi możliwościami byłaby możliwość wprowadzania zmian na bieżąco (czyli ew. modyfikacja procesu gdyby coś poszło nie tak) oraz możliwość wysłania alarmu w ściśle określonych sytuacjach (np. gwałtowne podniesienie się temperatury w fermentatorze. +
- +
-Nie wiem, czy to jest możliwe, ale gdyby dało się monitorować również poziom cukru w pojemnikach to byłoby to wielkie udogodnienie. Może viq ma o tym jakieś pojęcia? W tej chwili do mierzenia ilości cukru w roztworze używa się aerometrów.+
projects/brewery-kontrola-procesu.txt · Last modified: 2014/04/02 06:57 (external edit)