Site Tools


This is an old revision of the document!


Kontrola procesu warzenia

q3k chciał się tym zająć, ja nie mam pojęcia, jak to zrobić, opiszę więc tylko jak wg mnie powinna działać kontrola procesu

I Kontrola zacierania 1. Pomiar temperatury - w zacierze, nawet równomiernie mieszanym, temperatura rozkłada się nierównomiernie, w związku z czym na różnych głębokościach i w różnych miejscach, rozkład będzie niejednolity. Odchylenie od ustalonej temperatury na poziomie 1 stopnia jest właściwie nieistotne i bardziej interesuje nas powtarzalność procesu warzenia. Może umieścić 3 czujniki na wewnętrznej ścianie kadzi zaciernej na różnych poziomach? Trzeba pamiętać jednak, że ilość cieczy będzie różna w zależności od piwa. 2. Sterowanie temperaturą - najlepiej byłoby stworzyć bazę algorytmów dla różnych rodzajów piwa, uzupełnianą na bieżąco, w której opisane będą przerwy oraz czasy chmielenia. Taką bazę danych można by rozszerzyć aby podawała użyte receptury oraz zapisywała konkretne dane z warzenia poszczególnych warek. Można pójść jeszcze dalej i przy pomocy tego programu wyliczać właściwości piwa: jego barwę i zawartość alfa i betakwasów (to dane konkretnych słodów i chmieli + proporcje). 3. Jedno urządzenie mogłoby też kontrolować ew. pompy i temperaturę warek w konkretnych lodówkach (i włączać/wyłączać chłodzenie w zależności od potrzeby), jednocześnie zapisując informacje w bazie.

Przydatnymi możliwościami byłaby możliwość wprowadzania zmian na bieżąco (czyli ew. modyfikacja procesu gdyby coś poszło nie tak) oraz możliwość wysłania alarmu w ściśle określonych sytuacjach (np. gwałtowne podniesienie się temperatury w fermentatorze.

Nie wiem, czy to jest możliwe, ale gdyby dało się monitorować również poziom cukru w pojemnikach to byłoby to wielkie udogodnienie. Może viq ma o tym jakieś pojęcia? W tej chwili do mierzenia ilości cukru w roztworze używa się aerometrów.

projects/brewery-kontrola-procesu.1330891460.txt.gz · Last modified: 2014/04/02 06:57 (external edit)