Site Tools


Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Next revision
Previous revision
projects:brewery-przechowanie [2012/03/04 20:22]
enef created
projects:brewery-przechowanie [2014/04/02 06:57] (current)
Line 1: Line 1:
-Przechowywanie związane jest zarówno z piwem (fermentacja),​ jak i jego składnikami. Dość powiedzieć,​ że słód przechowywać musimy w suchym miejscu, chmiele i drożdże w temperaturach jak najbliższych 0, aby nie traciły swoich właściwości.  +moved to [[project:​brewery:​przechowywanie]]
- +
-Najważniejsza jest jednak fermentacja,​ która powinna odbywać się w ściśle kontrolowanej temperaturze. Można ​to osiągnąć przy pomocy jednej chłodni lub/i zespołu urządzeń chłodzących. W uproszczeniu rozróżniamy fermentację burzliwą (górną i dolną) oraz cichą (często łączoną z leżakowaniem).  +
- +
-Fermentacja burzliwa musi być przeprowadzona zawsze. Trwa 5-10 dni (dla piw lekkich, do nawet 7 tygodni dla piw mocnych), zależnie od temperatury. Piwa dolnej fermentacji fermentują w temperaturze 10-12 stopni, górnej 15-24 stopnie. Najważniejsze,​ aby temperatura była względnie stała. Fermentacja jest procesem endotermicznym,​ dlatego podnosi temperaturę o ok. 2 stopnie. Co więcej, musi być kontrolowana a o czasie zakończenia fermentacji zazwyczaj decyduje człowiek.  +
- +
-Fermentacja cichapiwo po fermentacji burzliwej przelewamy do szczelnie zamkniętego pojemnika (dwutlenek węgla wydostaje się przez rurkę fermentacyjną). Niektóre piwa, jak na przykład piwa pszeniczne, nie potrzebują fermentacji cichej, która powoduje ona głębsze odfermentowanie,​ polepszenie smaku i zwiększenie klarowności. Sama cicha fermentacja trwa około miesiąca. Jednak, jeśli pojemniki umożliwiają ​przechowywanie ​piwa pod ciśnieniem,​ za jednym razem stosuje się również tzw. leżakowanie,​ czyli piwo leży w pojemnikach tydzień, na każdy 1% zawartości cukru jaki był zawarty w fermentowanej brzeczce. Takie wyleżakowane piwo, bezpośrednio z beczki pod ciśnieniem,​ jest najsmaczniejsze. Temperatura leżakowania i cichej fermentacji powinna wynosić 2-3 stopnie dla piw dolnej fermentacji i 10-14 dla piw górnej fermentacji.  +
- +
-Jak widać, ten proces wymaga wiele przestrzeni i skomplikowanego systemu chłodzenia. Można w tym celu skonstruować specjalną chłodnię, albo/i zamontować parę lodówek/​zamrażarek skrzyniowych lub zwykłych, z podłączonymi sterownikami temperatury.+
projects/brewery-przechowanie.txt · Last modified: 2014/04/02 06:57 (external edit)