Site Tools


Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Next revision
Previous revision
projects:brewery-rozlew [2012/03/04 20:16]
enef created
projects:brewery-rozlew [2014/04/02 06:57] (current)
Line 1: Line 1:
-Do przechowywania piwa stosuje się gównie KEGi i butelki. W przypadku 5-litrowych KEGów wystarczy specjalny kranik, ew. etykietka, która będzie opisywała piwo. Jednak w zdecydowanej większości piwo butelkuje się i etykietuje. +moved to [[projects:brewery:rozlew]]
- +
-Do "​rozlania"​ piwa niezbędny jest pojemnik z kranikiem (ew. dwoma, jeśli robią ​to dwie osoby) i specjalna rurka. Piwo z dodatkiem cukru rozlewa się do butelek ręcznie i kapsluje. Kapslowanie polega na dociśnięciu kapsla na szyjce czymś w rodzaju kołnierza. Gdyby ktoś miał chęć/​potrafił zrobić kapslownicę na podstawie ​[[http://​www.browar.biz/​centrumpiwowarstwa/​akcesoria/​kapslownica_mlotkowa|kapslownicy młotkowej]],​ czyli po prostu dociskającą kapsle, to byłoby bardzo fajnie. Taka toporną wersję można zobaczyć [[http://​www.youtube.com/​watch?​v=7qTIy28x1m0|tu]]+
- +
-Kolejnym etapem jest drukowanie/​wycinanie/​przyklejanie etykiet. Ew. mam kumpla, który kaligrafuje świetne etykietki. Może jesteśmy w stanie przycinać etykietki? Mamy możliwość druku kolorowego?+
projects/brewery-rozlew.txt · Last modified: 2014/04/02 06:57 (external edit)