Site Tools


Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
projects:brewery-srutownik [2012/03/02 15:10]
enef
projects:brewery-srutownik [2014/04/02 06:57] (current)
Line 1: Line 1:
-Szukamy osób, które zajęłyby się konstrukcją śrutownika. +moved to [[projects:brewery:srutownik]]
- +
-Śrutownik (malt/​barley mill) jest urządzeniem opcjonalnym dla browaru. Pozwala rozdrobnić słód do tzw. śruty. Sam słód ma twardą łuskę i kruche ziarno, celem jest rozdrobnienie ziarna do postaci mąki, nie niszcząc jednocześnie struktury łuski. Najlepszym rozwiązaniem jest tzw. śrutownik walcowy o napędzie mechanicznym lub manualnym. Polega na tym, że dwa metalowe walce zamontowane są w odległości ok. 2 mm od siebie. Ich powierzchnia jest ponacinana w taki sposób, że wzajemnie na siebie nachodzą (nacięcia lustrzane o głębokości ok 1 mm). Nad wałkiem znajduje się pojemnik, do którego wsypuje się słód. Zmiażdżony słód trafia do odpowiedniego pojemnika/​worka. +
- +
-[[http://​schmidling.com/​maltmill.jpg|img]] +
- +
-Przykładowe konstrukcje:​ +
-[[http://​www.browamator.pl/​szczegoly.php?​grupa_p=6&​przedm=419280|Śrutownik amerykański]] +
-[[http://​www.youtube.com/​results?​search_query=barley+mill&​oq=barley+mill&​aq=0L&​aqi=g-L1&​aql=&​gs_sm=1&​gs_upl=3937l5922l0l7703l11l10l0l1l1l0l297l1530l4.1.4l9l0|Śrutowniki na YT]] +
- +
-Stosowanie własnego śrutownika pozwala obniżyć koszt i zwiększa trwałość słodu. W innym wypadku można zamawiać słód ześrutowany. ​+
projects/brewery-srutownik.txt · Last modified: 2014/04/02 06:57 (external edit)