Site Tools


Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Next revision
Previous revision
projects:brewery:kontrola-procesu [2012/05/22 12:38]
q3k created
projects:brewery:kontrola-procesu [2014/04/02 06:57] (current)
Line 1: Line 1:
 Kontrola procesu warzenia Kontrola procesu warzenia
  
-q3k chciał się tym zająć, ja nie mam pojęcia, jak to zrobić, opiszę więc tylko jak wg mnie powinna działać kontrola procesu+Opiszę jak wg mnie powinna działać kontrola procesu
  
 I Kontrola zacierania I Kontrola zacierania
-1. Pomiar temperatury - w zacierze, nawet równomiernie ​mieszanym, temperatura rozkłada się nierównomiernie,​ w związku z czym na różnych głębokościach i w różnych miejscach, rozkład będzie niejednolity. Odchylenie od ustalonej temperatury na poziomie 1 stopnia jest właściwie nieistotne i bardziej interesuje nas powtarzalność procesu warzenia. Może umieścić 3 czujniki na wewnętrznej ścianie kadzi zaciernej na różnych poziomach? Trzeba pamiętać jednak, że ilość cieczy będzie różna w zależności od piwa.+ 
 +1. Pomiar temperatury - w zacierze, nawet mieszanym, temperatura rozkłada się nierównomiernie,​ w związku z czym na różnych głębokościach i w różnych miejscach, rozkład będzie niejednolity. Odchylenie od ustalonej temperatury na poziomie 1 stopnia jest właściwie nieistotne i bardziej interesuje nas powtarzalność procesu warzenia. Może umieścić 3 czujniki na wewnętrznej ścianie kadzi zaciernej na różnych poziomach? Trzeba pamiętać jednak, że ilość cieczy będzie różna w zależności od piwa. 
 2. Sterowanie temperaturą - najlepiej byłoby stworzyć bazę algorytmów dla różnych rodzajów piwa, uzupełnianą na bieżąco, w której opisane będą przerwy oraz czasy chmielenia. Taką bazę danych można by rozszerzyć aby podawała użyte receptury oraz zapisywała konkretne dane z warzenia poszczególnych warek. Można pójść jeszcze dalej i przy pomocy tego programu wyliczać właściwości piwa: jego barwę i zawartość alfa i betakwasów (to dane konkretnych słodów i chmieli + proporcje). 2. Sterowanie temperaturą - najlepiej byłoby stworzyć bazę algorytmów dla różnych rodzajów piwa, uzupełnianą na bieżąco, w której opisane będą przerwy oraz czasy chmielenia. Taką bazę danych można by rozszerzyć aby podawała użyte receptury oraz zapisywała konkretne dane z warzenia poszczególnych warek. Można pójść jeszcze dalej i przy pomocy tego programu wyliczać właściwości piwa: jego barwę i zawartość alfa i betakwasów (to dane konkretnych słodów i chmieli + proporcje).
 +
 3. Jedno urządzenie mogłoby też kontrolować ew. pompy i temperaturę warek w konkretnych lodówkach (i włączać/​wyłączać chłodzenie w zależności od potrzeby), jednocześnie zapisując informacje w bazie. 3. Jedno urządzenie mogłoby też kontrolować ew. pompy i temperaturę warek w konkretnych lodówkach (i włączać/​wyłączać chłodzenie w zależności od potrzeby), jednocześnie zapisując informacje w bazie.
  
projects/brewery/kontrola-procesu.txt · Last modified: 2014/04/02 06:57 (external edit)