Site Tools


Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
projects:brewery:przechowanie [2012/06/21 15:06]
enef
projects:brewery:przechowanie [2014/04/02 06:57] (current)
Line 2: Line 2:
  
 1. Małe, zaizolowane pomieszczenie,​ w środku 1-2 leżące chłodnie spożywcze. W środku utrzymywana stała temperatura ok. 18 stopni. 2-3 małe lodówki/​zamrażarki na piwa wymagające niższych temperatur. Jeśli uda nam się zapewnić pewną sterylność pomieszczenia oraz stałą temperaturę na poziomie 12/18 stopni, możemy spróbować zrobić otwarte kadzie, to w ogóle szał ciał. 1. Małe, zaizolowane pomieszczenie,​ w środku 1-2 leżące chłodnie spożywcze. W środku utrzymywana stała temperatura ok. 18 stopni. 2-3 małe lodówki/​zamrażarki na piwa wymagające niższych temperatur. Jeśli uda nam się zapewnić pewną sterylność pomieszczenia oraz stałą temperaturę na poziomie 12/18 stopni, możemy spróbować zrobić otwarte kadzie, to w ogóle szał ciał.
 +
 2. Butelki trzymane są luzem/w skrzynkach. 2. Butelki trzymane są luzem/w skrzynkach.
 +
 3. Wyszynk piwa odbywa się albo przewodami z chłodni do nalewaków, albo z zewnętrznej lodówki. 3. Wyszynk piwa odbywa się albo przewodami z chłodni do nalewaków, albo z zewnętrznej lodówki.
 +
 4. Piwo leżakuje w KEGach 5-litrowych i 19-litrowych oraz w butelkach. 4. Piwo leżakuje w KEGach 5-litrowych i 19-litrowych oraz w butelkach.
  
 +STARA WERSJA:
  
 Przechowywanie związane jest zarówno z piwem (fermentacja),​ jak i jego składnikami. Dość powiedzieć,​ że słód przechowywać musimy w suchym miejscu, chmiele i drożdże w temperaturach jak najbliższych 0, aby nie traciły swoich właściwości. ​ Przechowywanie związane jest zarówno z piwem (fermentacja),​ jak i jego składnikami. Dość powiedzieć,​ że słód przechowywać musimy w suchym miejscu, chmiele i drożdże w temperaturach jak najbliższych 0, aby nie traciły swoich właściwości. ​
projects/brewery/przechowanie.txt · Last modified: 2014/04/02 06:57 (external edit)