User Tools

Site Tools


projects:brewery:rozlew

This is an old revision of the document!


Do przechowywania piwa stosuje się gównie KEGi i butelki. W przypadku 5-litrowych KEGów wystarczy specjalny kranik, ew. etykietka, która będzie opisywała piwo. Jednak w zdecydowanej większości piwo butelkuje się i etykietuje.

Do “rozlania” piwa niezbędny jest pojemnik z kranikiem (ew. dwoma, jeśli robią to dwie osoby) i specjalna rurka. Piwo z dodatkiem cukru rozlewa się do butelek ręcznie i kapsluje. Kapslowanie polega na dociśnięciu kapsla na szyjce czymś w rodzaju kołnierza. Gdyby ktoś miał chęć/potrafił zrobić kapslownicę na podstawie kapslownicy młotkowej, czyli po prostu dociskającą kapsle, to byłoby bardzo fajnie. Taka toporną wersję można zobaczyć tu.

Kolejnym etapem jest drukowanie/wycinanie/przyklejanie etykiet. Ew. mam kumpla, który kaligrafuje świetne etykietki. Może jesteśmy w stanie przycinać etykietki? Mamy możliwość druku kolorowego?

projects/brewery/rozlew.1337690359.txt.gz · Last modified: 2014/04/02 06:57 (external edit)

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki