User Tools

Site Tools


projects:brewery:srutownik

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Next revision
Previous revision
projects:brewery:srutownik [2012/05/22 12:36]
q3k created
projects:brewery:srutownik [2014/04/02 06:57] (current)
Line 1: Line 1:
 Szukamy osób, które zajęłyby się konstrukcją śrutownika. Szukamy osób, które zajęłyby się konstrukcją śrutownika.
  
-Śrutownik (malt/barley mill) jest urządzeniem opcjonalnym dla browaru. Pozwala rozdrobnić słód do tzw. śruty. Sam słód ma twardą łuskę i kruche ziarno, celem jest rozdrobnienie ziarna do postaci mąki, nie niszcząc jednocześnie struktury łuski. Najlepszym rozwiązaniem jest tzw. śrutownik walcowy o napędzie mechanicznym lub manualnym. Polega na tym, że dwa metalowe walce zamontowane są w odległości ok. 2 mm od siebie. Ich powierzchnia jest ponacinana w taki sposób, że wzajemnie na siebie nachodzą (nacięcia lustrzane o głębokości ok 1 mm). Nad wałkiem znajduje się pojemnik, do którego wsypuje się słód. Zmiażdżony słód trafia do odpowiedniego pojemnika/worka.+Śrutownik (malt/barley mill) jest urządzeniem opcjonalnym dla browaru. Pozwala rozdrobnić słód do tzw. śruty. Sam słód ma twardą łuskę i kruche ziarno, celem jest rozdrobnienie ziarna do postaci mąki, nie niszcząc jednocześnie struktury łuski. Najlepszym rozwiązaniem jest tzw. śrutownik walcowy o napędzie mechanicznym lub manualnym (korbowym). Polega na tym, że dwa metalowe walce zamontowane są w odległości 1-1,5 mm od siebie (profesjonalne walcowniki używają paru walców). Ich powierzchnia jest ponacinana w taki sposób, że wzajemnie na siebie nachodzą (nacięcia lustrzane o głębokości 0,5-1 mm). Nad walcami znajduje się pojemnik, do którego wsypuje się słód. Zmiażdżony słód trafia do odpowiedniego pojemnika/worka.
  
 [[http://schmidling.com/maltmill.jpg|img]] [[http://schmidling.com/maltmill.jpg|img]]
Line 9: Line 9:
 [[http://www.youtube.com/results?search_query=barley+mill&oq=barley+mill&aq=0L&aqi=g-L1&aql=&gs_sm=1&gs_upl=3937l5922l0l7703l11l10l0l1l1l0l297l1530l4.1.4l9l0|Śrutowniki na YT]] [[http://www.youtube.com/results?search_query=barley+mill&oq=barley+mill&aq=0L&aqi=g-L1&aql=&gs_sm=1&gs_upl=3937l5922l0l7703l11l10l0l1l1l0l297l1530l4.1.4l9l0|Śrutowniki na YT]]
  
-Stosowanie własnego śrutownika pozwala obniżyć koszt i zwiększa trwałość słodu. W innym wypadku można zamawiać słód ześrutowany. +Stosowanie własnego śrutownika pozwala obniżyć koszt i zwiększa trwałość słodu (nieśrutowany słód nie psuje się tak szybko). W innym wypadku można zamawiać słód ześrutowany. 
projects/brewery/srutownik.1337690167.txt.gz · Last modified: 2014/04/02 06:57 (external edit)