Site Tools


Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Next revision
Previous revision
projects:brewery:srutownik [2012/05/22 12:36]
q3k created
projects:brewery:srutownik [2014/04/02 06:57] (current)
Line 1: Line 1:
 Szukamy osób, które zajęłyby się konstrukcją śrutownika. Szukamy osób, które zajęłyby się konstrukcją śrutownika.
  
-Śrutownik (malt/​barley mill) jest urządzeniem opcjonalnym dla browaru. Pozwala rozdrobnić słód do tzw. śruty. Sam słód ma twardą łuskę i kruche ziarno, celem jest rozdrobnienie ziarna do postaci mąki, nie niszcząc jednocześnie struktury łuski. Najlepszym rozwiązaniem jest tzw. śrutownik walcowy o napędzie mechanicznym lub manualnym. Polega na tym, że dwa metalowe walce zamontowane są w odległości ​ok. 2 mm od siebie. Ich powierzchnia jest ponacinana w taki sposób, że wzajemnie na siebie nachodzą (nacięcia lustrzane o głębokości ​ok 1 mm). Nad wałkiem ​znajduje się pojemnik, do którego wsypuje się słód. Zmiażdżony słód trafia do odpowiedniego pojemnika/​worka.+Śrutownik (malt/​barley mill) jest urządzeniem opcjonalnym dla browaru. Pozwala rozdrobnić słód do tzw. śruty. Sam słód ma twardą łuskę i kruche ziarno, celem jest rozdrobnienie ziarna do postaci mąki, nie niszcząc jednocześnie struktury łuski. Najlepszym rozwiązaniem jest tzw. śrutownik walcowy o napędzie mechanicznym lub manualnym ​(korbowym). Polega na tym, że dwa metalowe walce zamontowane są w odległości ​1-1,5 mm od siebie ​(profesjonalne walcowniki używają paru walców). Ich powierzchnia jest ponacinana w taki sposób, że wzajemnie na siebie nachodzą (nacięcia lustrzane o głębokości ​0,5-1 mm). Nad walcami ​znajduje się pojemnik, do którego wsypuje się słód. Zmiażdżony słód trafia do odpowiedniego pojemnika/​worka.
  
 [[http://​schmidling.com/​maltmill.jpg|img]] [[http://​schmidling.com/​maltmill.jpg|img]]
Line 9: Line 9:
 [[http://​www.youtube.com/​results?​search_query=barley+mill&​oq=barley+mill&​aq=0L&​aqi=g-L1&​aql=&​gs_sm=1&​gs_upl=3937l5922l0l7703l11l10l0l1l1l0l297l1530l4.1.4l9l0|Śrutowniki na YT]] [[http://​www.youtube.com/​results?​search_query=barley+mill&​oq=barley+mill&​aq=0L&​aqi=g-L1&​aql=&​gs_sm=1&​gs_upl=3937l5922l0l7703l11l10l0l1l1l0l297l1530l4.1.4l9l0|Śrutowniki na YT]]
  
-Stosowanie własnego śrutownika pozwala obniżyć koszt i zwiększa trwałość słodu. W innym wypadku można zamawiać słód ześrutowany. ​+Stosowanie własnego śrutownika pozwala obniżyć koszt i zwiększa trwałość słodu ​(nieśrutowany słód nie psuje się tak szybko). W innym wypadku można zamawiać słód ześrutowany. ​
projects/brewery/srutownik.txt · Last modified: 2014/04/02 06:57 (external edit)