User Tools

Site Tools


projects:brzeska

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
projects:brzeska [2011/03/24 15:59]
87.99.113.202 Zajęcia 4 - Podcasty
projects:brzeska [2014/04/02 06:57] (current)
Line 35: Line 35:
   * 1 x komputer PII + CD-ROM Compaq    * 1 x komputer PII + CD-ROM Compaq 
   * jakieś myszki, klawiatury by się też znalazły   * jakieś myszki, klawiatury by się też znalazły
 +
 +trzewiczek:
 +  * 1 x monitor CRT 17" (lub 19" - nie pamiętam) do odebrania z Anielewicza w Wawie samochodem. 
  
  
projects/brzeska.1300982362.txt.gz · Last modified: 2014/04/02 06:57 (external edit)