Site Tools


Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Next revision
Previous revision
projects:cargo-drop-challenge [2011/04/10 16:57]
viroos created
projects:cargo-drop-challenge [2014/04/02 06:57] (current)
Line 2: Line 2:
 Projekt ma na celu sprawdzenia działania Innocentive.com od strony solvera. Projekt ma na celu sprawdzenia działania Innocentive.com od strony solvera.
 ===== Zadanie: ===== ===== Zadanie: =====
 +{{:​projects:​project_room_-_challenge_details.pdf|}}
 Teoretyczne opracowanie usprawnienia systemu zrzutu pomocy humanitarnej,​ tak aby **nie zrzucać** niebezpiecznych dla ludzi przedmiotów. Głównie chodzi o wyeliminowanie palet. Małe i lekkie przedmioty są dopuszczalne,​ ale idealnie byłoby zrzucać tylko jedzenie i wodę. Teoretyczne opracowanie usprawnienia systemu zrzutu pomocy humanitarnej,​ tak aby **nie zrzucać** niebezpiecznych dla ludzi przedmiotów. Głównie chodzi o wyeliminowanie palet. Małe i lekkie przedmioty są dopuszczalne,​ ale idealnie byłoby zrzucać tylko jedzenie i wodę.
 ===== Wymagania: ===== ===== Wymagania: =====
Line 12: Line 13:
 ===== Ekipa: ===== ===== Ekipa: =====
   * viroos (it, trochę lotnictwo)   * viroos (it, trochę lotnictwo)
 +  * FJankun (robotyka mobilna, elektronika) 
 +  * Petros (takie tam)
 ===== Plan gry: ===== ===== Plan gry: =====
   * piątek 15 kwietnia zgłoszenie teamu   * piątek 15 kwietnia zgłoszenie teamu
projects/cargo-drop-challenge.1302454679.txt.gz · Last modified: 2014/04/02 06:57 (external edit)