Site Tools


This is an old revision of the document!


Checkinator

Prosty skrypcik pokazujący kto akurat jest w spejsie.

Każdy chętny powinien wpaść do spejsa, zarejestrować się i claimować swoje urządzenia. Każdy, kto chce być incognito powinien zrobić to samo, tylko dodatkowo zaznaczyć invisible w ustawieniach konta (http://at.hs.q3k.org/account).

Rejestracja i claimowanie urządzeń *tylko* w spejsie. Dostęp do konta skądkolwiek.

Działa na http://at.hackerspace.pl albo http://at.hs.q3k.org

Technologia

HOWTO use

  1. Przychodzisz do spejsa
  2. Potem dodajesz urządzenia i opcjonalnie ukrywasz (http://at.hs.q3k.org/claim)

Sauce

https://github.com/tdubrownik/at/tree/flask ← w tej chwili używany branch to flask.

projects/checkinator.1329502143.txt.gz · Last modified: 2014/04/02 06:57 (external edit)