Site Tools


Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
projects:checkinator [2014/04/02 06:57]
127.0.0.1 external edit
projects:checkinator [2017/03/21 09:57] (current)
informatic
Line 1: Line 1:
 +{{template>:​template:​project
 + | name=Checkinator/​at
 + | status=[[http://​at.hackerspace.pl/​\|active]]
 + | founder=[[user>​tomek]]
 + | repo=[[code>​informatic/​at]] \\ [[github>​tdubrownik/​at]] (original)
 +}}
 +
 ====== Checkinator ====== ====== Checkinator ======
  
 Prosty skrypcik pokazujący kto akurat jest w spejsie. Prosty skrypcik pokazujący kto akurat jest w spejsie.
  
-Każdy chętny powinien wpaść do spejsa, zarejestrować się i claimować swoje urządzenia. Każdy, kto chce być incognito powinien zrobić to samo, tylko dodatkowo zaznaczyć invisible w ustawieniach konta ([[http://​at.hs.q3k.org/​account]]).+Każdy chętny powinien wpaść do spejsa, zarejestrować się i claimować swoje urządzenia. Każdy, kto chce być incognito powinien zrobić to samo, tylko dodatkowo zaznaczyć invisible w ustawieniach konta ([[http://​at.hackerspace.pl/​account]]).
  
 Rejestracja i claimowanie urządzeń *tylko* w spejsie. Dostęp do konta skądkolwiek. ​ Rejestracja i claimowanie urządzeń *tylko* w spejsie. Dostęp do konta skądkolwiek. ​
  
-Działa na [[http://​at.hackerspace.pl]] albo [[http://​at.hs.q3k.org]]+Działa na [[http://​at.hackerspace.pl]]
  
 ===== Technologia ===== ===== Technologia =====
Line 15: Line 22:
  
 ===== HOWTO use ===== ===== HOWTO use =====
-  - Przychodzisz do spejsa +  - Przychodzisz do spejsu 
-  - Wchodzisz na [[http://​at.hs.q3k.org/register]] +  - Wchodzisz na [[http://​at.hackerspace.pl/login]] i logujesz się swoimi danymi do usług spejsowych 
-  - Potem dodajesz urządzenia i opcjonalnie ukrywasz ([[http://​at.hs.q3k.org/claim]])+  - Potem dodajesz urządzenia i opcjonalnie ukrywasz ([[http://​at.hackerspace.pl/claim]])
  
 ===== Sauce ===== ===== Sauce =====
-[[https://github.com/tdubrownik/at/tree/flask]] ← w tej chwili używany branch to flask+[[https://code.hackerspace.pl/informatic/at]] ← w tej chwili używany branch to master
projects/checkinator.1396421828.txt.gz · Last modified: 2016/07/07 13:51 (external edit)