Site Tools


Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
projects:checkinator [2016/07/07 13:51]
informatic Poprawa odmiany na ogólnie przyjętą, usunięcie niedziałającego linku
— (current)
Line 1: Line 1:
-====== Checkinator ====== 
  
-Prosty skrypcik pokazujący kto akurat jest w spejsie. 
- 
-Każdy chętny powinien wpaść do spejsa, zarejestrować się i claimować swoje urządzenia. Każdy, kto chce być incognito powinien zrobić to samo, tylko dodatkowo zaznaczyć invisible w ustawieniach konta ([[http://​at.hs.q3k.org/​account]]). 
- 
-Rejestracja i claimowanie urządzeń *tylko* w spejsie. Dostęp do konta skądkolwiek. ​ 
- 
-Działa na [[http://​at.hackerspace.pl]] 
- 
-===== Technologia ===== 
-  * Flask [[http://​flask.pocoo.org/​]] 
-  * Sqlite3 
-  * Informacje o obecności pobierane z dhcpd.leases (ew. dnsmasq.leases) 
- 
-===== HOWTO use ===== 
-  - Przychodzisz do spejsu 
-  - Wchodzisz na [[http://​at.hs.q3k.org/​register]] 
-  - Potem dodajesz urządzenia i opcjonalnie ukrywasz ([[http://​at.hs.q3k.org/​claim]]) 
- 
-===== Sauce ===== 
-[[https://​github.com/​tdubrownik/​at/​tree/​flask]] ← w tej chwili używany branch to flask. ​ 
projects/checkinator.1467899472.txt.gz · Last modified: 2016/07/07 13:51 by informatic