Site Tools


This is an old revision of the document!


Checkinator/at
Status active
Founder tomek
Source informatic/at
tdubrownik/at (original)

Checkinator

Prosty skrypcik pokazujący kto akurat jest w spejsie.

Każdy chętny powinien wpaść do spejsa, zarejestrować się i claimować swoje urządzenia. Każdy, kto chce być incognito powinien zrobić to samo, tylko dodatkowo zaznaczyć invisible w ustawieniach konta (http://at.hackerspace.pl/account).

Rejestracja i claimowanie urządzeń *tylko* w spejsie. Dostęp do konta skądkolwiek.

Działa na http://at.hackerspace.pl

Technologia

HOWTO use

  1. Przychodzisz do spejsu
  2. Potem dodajesz urządzenia i opcjonalnie ukrywasz (http://at.hackerspace.pl/claim)

Sauce

https://code.hackerspace.pl/informatic/at ← w tej chwili używany branch to master.

projects/checkinator.1490090214.txt.gz · Last modified: 2017/03/21 09:56 by informatic