Site Tools


Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
projects:checkinator [2017/03/21 09:57]
informatic
— (current)
Line 1: Line 1:
-{{template>:​template:​project 
- | name=Checkinator/​at 
- | status=[[http://​at.hackerspace.pl/​\|active]] 
- | founder=[[user>​tomek]] 
- | repo=[[code>​informatic/​at]] \\ [[github>​tdubrownik/​at]] (original) 
-}} 
  
-====== Checkinator ====== 
- 
-Prosty skrypcik pokazujący kto akurat jest w spejsie. 
- 
-Każdy chętny powinien wpaść do spejsa, zarejestrować się i claimować swoje urządzenia. Każdy, kto chce być incognito powinien zrobić to samo, tylko dodatkowo zaznaczyć invisible w ustawieniach konta ([[http://​at.hackerspace.pl/​account]]). 
- 
-Rejestracja i claimowanie urządzeń *tylko* w spejsie. Dostęp do konta skądkolwiek. ​ 
- 
-Działa na [[http://​at.hackerspace.pl]] 
- 
-===== Technologia ===== 
-  * Flask [[http://​flask.pocoo.org/​]] 
-  * Sqlite3 
-  * Informacje o obecności pobierane z dhcpd.leases (ew. dnsmasq.leases) 
- 
-===== HOWTO use ===== 
-  - Przychodzisz do spejsu 
-  - Wchodzisz na [[http://​at.hackerspace.pl/​login]] i logujesz się swoimi danymi do usług spejsowych 
-  - Potem dodajesz urządzenia i opcjonalnie ukrywasz ([[http://​at.hackerspace.pl/​claim]]) 
- 
-===== Sauce ===== 
-[[https://​code.hackerspace.pl/​informatic/​at]] ← w tej chwili używany branch to master. ​ 
projects/checkinator.1490090279.txt.gz · Last modified: 2017/03/21 09:57 by informatic