Site Tools


Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
projects:ciemnia [2013/03/14 10:42]
jaroslav zmiana kropki na przecinek w cenach - tak, jesteśmy w Polsce :)
projects:ciemnia [2014/04/02 06:57] (current)
Line 1: Line 1:
 ==== Ciemnia fotograficzna w HS ==== ==== Ciemnia fotograficzna w HS ====
 +
  
 Teoretycznie istnieje możliwość zrobienia małej ciemni w #4. Zanim zacznę ten pomysł forsować, chciałbym się zorienotwać,​ kto byłby zainteresowany korzystaniem / nauczeniem się korzystania z ciemni. Teoretycznie istnieje możliwość zrobienia małej ciemni w #4. Zanim zacznę ten pomysł forsować, chciałbym się zorienotwać,​ kto byłby zainteresowany korzystaniem / nauczeniem się korzystania z ciemni.
 Stąd poniższa ankieta. Poprzednio była lista, na którą oprócz mnie wpisali się jak widać: b_rt, stefan, spin. Stąd poniższa ankieta. Poprzednio była lista, na którą oprócz mnie wpisali się jak widać: b_rt, stefan, spin.
 +
 +**UPDATE**
 +
 +Ciemnia w #4 wymagałaby odpowiedniego uszczelnienia,​ pomyślenia nad filtrami na instalację obiegu powietrza.
 +Jeśli okaże się, że to jest zbyt skomplikowane lub zbyt drogie, być może trzeba będzie odpuścić #4 i poczekać z ciemnią.
 +
 +**end UPDATE**
  
 Pamiętajmy,​ że ciemnia to jakieśtam wydatki. Ja udostępniam sprzęt, jednak chemia i papier musi być "​zrzutkowa"​ lub (lepiej) każdy kupuje swoje. Dla orientacji: wyprodukowanie jednej odbitki 18x24 cm (czyli nie takiej znowu małej) kosztuje w sumie 1,10 - 1,80 zł. Pamiętajmy,​ że ciemnia to jakieśtam wydatki. Ja udostępniam sprzęt, jednak chemia i papier musi być "​zrzutkowa"​ lub (lepiej) każdy kupuje swoje. Dla orientacji: wyprodukowanie jednej odbitki 18x24 cm (czyli nie takiej znowu małej) kosztuje w sumie 1,10 - 1,80 zł.
projects/ciemnia.txt · Last modified: 2014/04/02 06:57 (external edit)