Site Tools


Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
projects:cloud [2014/09/28 19:34]
q3k
— (current)
Line 1: Line 1:
-====== Hackerspace IaaS Cloud ====== 
- 
-Czyli OpenStack w spejsie na [[projects:​bladerunner]]. 
- 
-===== Przeznaczenie ===== 
- 
-Do labowego i „produkcyjnego” hostowania usług w HS. Mamy na razie ~50G RAMu, ~500G storage'​u współedzielonego (block storage) i ~300G object storage'​u (swift). 
- 
-===== Dostęp ===== 
- 
-Ze spejsu, [[projects:​hswan]] albo [[members:​services|VPNa klienckiego]] możemy się dostać na panel sterowania: 
- 
-[[https://​cloud.waw.hackerspace.pl]] 
- 
-Logujemy się danymi z [[projects:​ldap|LDAPa]]. 
- 
-Publiczne IP wirtualek są w sieci 10.11.1.0/​24,​ czyli dostęp po tych samych mediach co wyżej. 
- 
-===== Quickstart ===== 
- 
-  * Prosimy BOFHa o przydzielenie projektu (email z krótkim opisem co chcemy robić i ile zasobów potrzebujemy) 
-  * Logujemy się na panel 
-  * Jeżeli to nowy projekt, robimy następujące rzeczy na start: 
-    * Konfigurujemy sieć prywatną (wybieramy własną adresację, np. 192.168.1.0/​24) 
-    * Wrzucamy do sieci prywatnej router, dajemy mu adres taki jaki skonfigurowaliśmy wyżej jako gateway 
-    * Dajemy routerowi default gateway w sieci HS Network 
-    * Usuwamy wszystkie security groups 
-    * Dodajemy to co nas interesuje, czyli np. dla pełnego dostępu: 
-      * Any ICMP egress 
-      * Any ICMP ingress 
-      * Any TCP egress 
-      * Any TCP ingress 
-      * Any UDP egress 
-      * Any UDP ingress 
-  * Dodajemy wirtualki w sieciach prywatnych, przy tworzeniu: 
-    * Pamiętamy o wrzuceniu jej do sieci którą stworzyliśmy 
-    * Dodaniu sobie jakiegos klucza publicznego 
-    * Wybiermay jako boot source „boot from image (creates new volume)” i dystrybucje która nas interesuje 
-  * Do wirtualki do której chcemy się dodać dodajemy floating IP 
- 
-===== Dostęp ze świata ===== 
- 
-BOFHowie oferują, na żądanie: 
-  * Port forward 
-  * HTTP(s) load balancing 
  
projects/cloud.1411932844.txt.gz · Last modified: 2014/09/28 19:34 by q3k