Site Tools


Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
Last revision Both sides next revision
projects:cryptoparty [2016/08/01 01:34]
czesiek [Kiedy?] 08/2016
projects:cryptoparty [2017/07/05 15:56]
vuko usunięcie adresu
Line 1: Line 1:
 +__**:!: UWAGA ta strona zawiera nieaktualne informacje. :!:**__
 ====== CryptoParty ====== ====== CryptoParty ======
  
Line 17: Line 18:
 ===== Gdzie? ===== ===== Gdzie? =====
  
-W [[https://​www.hackerspace.pl/​about|Warszawskim Hackerspace]], oczywiścieGrzybowska 85C, Warszawa, przy Metro Rondo Daszyńskiego (mapka na zlinkowanej stronie). +W [[https://​www.hackerspace.pl/​about|Warszawskim Hackerspace]].
 ===== Czemu? ===== ===== Czemu? =====
  
projects/cryptoparty.txt · Last modified: 2017/07/05 15:58 by vuko