Site Tools


Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
projects:cryptoparty [2017/07/05 15:56]
vuko usunięcie adresu
projects:cryptoparty [2017/07/05 15:58]
vuko crypto is dead
Line 25: Line 25:
 ===== Kiedy? ===== ===== Kiedy? =====
  
-Każdy pierwszy poniedziałek miesiąca w godzinach 17:00 - 20:00 (lub dłużej, w razie potrzeby).+<del>Każdy pierwszy poniedziałek miesiąca w godzinach 17:00 - 20:00 (lub dłużej, w razie potrzeby).</​del>​
  
 Pierwsza godzina spotkania poświęcona jest przystepnemu,​ podstawowemu wprowadzeniu w tematykę prywatności i narzędzi pomagających nam ją chronić. Od godziny 18:00 spotkanie przechodzi w formułę luźną. Pierwsza godzina spotkania poświęcona jest przystepnemu,​ podstawowemu wprowadzeniu w tematykę prywatności i narzędzi pomagających nam ją chronić. Od godziny 18:00 spotkanie przechodzi w formułę luźną.
  
-**Najbliższe spotkanie:​** poniedziałek,​ 1 sierpnia 2016, start o 17:15.+<del>**Najbliższe spotkanie:​** poniedziałek,​ 1 sierpnia 2016, start o 17:15.</​del>​
  
projects/cryptoparty.txt · Last modified: 2017/07/05 15:58 by vuko