User Tools

Site Tools


projects:dalek

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revisionPrevious revision
Next revision
Previous revision
Next revisionBoth sides next revision
projects:dalek [2012/01/09 14:32] enkiprojects:dalek [2018/01/12 17:43] informatic
Line 1: Line 1:
 +{{template>:template:project
 + | name=Dalek
 + | status=broken/wip
 + | founder=hackerspace
 + | repo=[[github>q3k/dalek]]
 +}}
 +
 ==== The Dalek ==== ==== The Dalek ====
  
Line 5: Line 12:
 [[projects:dalek:reverse-engineering|Reverse Engineering Dalekopisu]] oraz jego dokładna specyfikacja. [[projects:dalek:reverse-engineering|Reverse Engineering Dalekopisu]] oraz jego dokładna specyfikacja.
  
-Projekt realizowany przez [[people:emeryth:start|Emerytha]], [[people:Enki:start|Enkiego]], [[people:enleth:start|Enletha]], [[people:sergiusz:start|Sergiusza]]. Pomagali także [[people:fixxer:start|Fixxer]], [[people:gepet:start|Gepet]], [[people:trasz:start|Trasz]].+Projekt realizowany przez [[people:emeryth:start|Emerytha]], [[people:Enki:start|Enkiego]], [[people:enleth:start|Enletha]], [[people:q3k:start|Sergiusza]]. Pomagali także [[people:fixxer:start|Fixxer]], [[people:gepet:start|Gepet]], [[people:trasz:start|Trasz]].
  
 ==== Historia projektu ==== ==== Historia projektu ====
- 
-=== 2012-01-09 === 
- 
-Ukończony został nowy interfejs obsługiwany przez USB. 
- 
-{{:projects:dalek:p1090085.jpg?200|}} 
-{{:projects:dalek:p1090088.jpg?200|}} 
- 
- 
 === 2011-10-04 === === 2011-10-04 ===
  
Line 38: Line 36:
  
 Dokończenie podstawowej funkcjonalności docelowego interfejsu do PC. Do opisania. Początek prac nad odbiorem danych z dalekopisu. Dokończenie podstawowej funkcjonalności docelowego interfejsu do PC. Do opisania. Początek prac nad odbiorem danych z dalekopisu.
 +
 +=== 2012-01-09 ===
 +
 +Ukończony został nowy interfejs obsługiwany przez USB.
 +
 +{{:projects:dalek:p1090085.jpg?200|}}
 +{{:projects:dalek:p1090088.jpg?200|}}
 +
 +=== 2018-01-07 aka. Resuscytacja vol. 2. ===
 +
 +Dawno temu padł główny przekaźnik, [[user>enleth]] próbował go przewinąć ale było to bardzo bolesne bez doświadczenia/jigu.
 +
 +[[https://www.arwill.hu/forras/termek/relek/24v/tgl6625-24v-0-5a-450413.pdf|TGL6625, uzwojenia A28, specyfikacja na stronie 5]]. Jego szczątki oraz ewentualny dawca (prawdopodobnie sprawny TGL6625 A7s/21) leżą wewnątrz maszyny.
 +
 +**no niech ktoś ,_,**
 +
 +... i [[user>vuko]] dostarczył (tu wstawić foto)
 +
 +=== 2018-01-12 ===
 +
 +Działa, dalekopisze. [[https://my.mixtape.moe/tcaqbd.jpg]] (arduino + przekaźniki, [soon] przepiszę na esp8266 + przekaźniki [[user>informatic]])
projects/dalek.txt · Last modified: 2023/03/20 00:54 by sdomi

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki