User Tools

Site Tools


projects:dalek

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
projects:dalek [2012/01/14 00:56]
q3k [The Dalek]
projects:dalek [2018/01/12 17:43]
informatic
Line 1: Line 1:
 +{{template>:template:project
 + | name=Dalek
 + | status=broken/wip
 + | founder=hackerspace
 + | repo=[[github>q3k/dalek]]
 +}}
 +
 ==== The Dalek ==== ==== The Dalek ====
  
Line 8: Line 15:
  
 ==== Historia projektu ==== ==== Historia projektu ====
- 
-=== 2012-01-09 === 
- 
-Ukończony został nowy interfejs obsługiwany przez USB. 
- 
-{{:projects:dalek:p1090085.jpg?200|}} 
-{{:projects:dalek:p1090088.jpg?200|}} 
- 
- 
 === 2011-10-04 === === 2011-10-04 ===
  
Line 38: Line 36:
  
 Dokończenie podstawowej funkcjonalności docelowego interfejsu do PC. Do opisania. Początek prac nad odbiorem danych z dalekopisu. Dokończenie podstawowej funkcjonalności docelowego interfejsu do PC. Do opisania. Początek prac nad odbiorem danych z dalekopisu.
 +
 +=== 2012-01-09 ===
 +
 +Ukończony został nowy interfejs obsługiwany przez USB.
 +
 +{{:projects:dalek:p1090085.jpg?200|}}
 +{{:projects:dalek:p1090088.jpg?200|}}
 +
 +=== 2018-01-07 aka. Resuscytacja vol. 2. ===
 +
 +Dawno temu padł główny przekaźnik, [[user>enleth]] próbował go przewinąć ale było to bardzo bolesne bez doświadczenia/jigu.
 +
 +[[https://www.arwill.hu/forras/termek/relek/24v/tgl6625-24v-0-5a-450413.pdf|TGL6625, uzwojenia A28, specyfikacja na stronie 5]]. Jego szczątki oraz ewentualny dawca (prawdopodobnie sprawny TGL6625 A7s/21) leżą wewnątrz maszyny.
 +
 +**no niech ktoś ,_,**
 +
 +... i [[user>vuko]] dostarczył (tu wstawić foto)
 +
 +=== 2018-01-12 ===
 +
 +Działa, dalekopisze. [[https://my.mixtape.moe/tcaqbd.jpg]] (arduino + przekaźniki, [soon] przepiszę na esp8266 + przekaźniki [[user>informatic]])
projects/dalek.txt · Last modified: 2018/01/12 17:43 by informatic