User Tools

Site Tools


projects:dalek

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revisionPrevious revision
Next revision
Previous revision
Next revisionBoth sides next revision
projects:dalek [2014/04/02 06:57] – external edit 127.0.0.1projects:dalek [2018/01/12 17:36] informatic
Line 8: Line 8:
  
 ==== Historia projektu ==== ==== Historia projektu ====
 +=== 2018-01-12 ===
 +
 +Działa, dalekopisze. [[https://my.mixtape.moe/tcaqbd.jpg]] (arduino + przekaźniki, [soon] przepiszę na esp8266 + przekaźniki [[user>informatic]])
 +
 +=== 2018-01-07 aka. Resuscytacja vol. 2. ===
 +
 +Dawno temu padł główny przekaźnik, [[user>enleth]] próbował go przewinąć ale było to bardzo bolesne bez doświadczenia/jigu.
 +
 +[[https://www.arwill.hu/forras/termek/relek/24v/tgl6625-24v-0-5a-450413.pdf|TGL6625, uzwojenia A28, specyfikacja na stronie 5]]. Jego szczątki oraz ewentualny dawca (prawdopodobnie sprawny TGL6625 A7s/21) leżą wewnątrz maszyny.
 +
 +**no niech ktoś ,_,**
 +
 +... i [[user>vuko]] dostarczył
  
 === 2012-01-09 === === 2012-01-09 ===
projects/dalek.txt · Last modified: 2023/03/20 00:54 by sdomi

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki