Site Tools


Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
projects:dalek [2018/01/07 21:22]
informatic
projects:dalek [2018/01/12 17:43]
informatic
Line 1: Line 1:
 +{{template>:​template:​project
 + | name=Dalek
 + | status=broken/​wip
 + | founder=hackerspace
 + | repo=[[github>​q3k/​dalek]]
 +}}
 +
 ==== The Dalek ==== ==== The Dalek ====
  
Line 8: Line 15:
  
 ==== Historia projektu ==== ==== Historia projektu ====
-=== 2018-01-07 aka. Resuscytacja vol. 2. === 
- 
-Dawno temu padł główny przekaźnik,​ [[user>​enleth]] próbował go przewinąć ale było to bardzo bolesne bez doświadczenia/​jigu. 
- 
-[[https://​www.arwill.hu/​forras/​termek/​relek/​24v/​tgl6625-24v-0-5a-450413.pdf|TGL6625,​ uzwojenia A28, specyfikacja na stronie 5]] 
- 
-**no niech ktoś ,_,** 
- 
-=== 2012-01-09 === 
- 
-Ukończony został nowy interfejs obsługiwany przez USB. 
- 
-{{:​projects:​dalek:​p1090085.jpg?​200|}} 
-{{:​projects:​dalek:​p1090088.jpg?​200|}} 
- 
- 
 === 2011-10-04 === === 2011-10-04 ===
  
Line 45: Line 36:
  
 Dokończenie podstawowej funkcjonalności docelowego interfejsu do PC. Do opisania. Początek prac nad odbiorem danych z dalekopisu. Dokończenie podstawowej funkcjonalności docelowego interfejsu do PC. Do opisania. Początek prac nad odbiorem danych z dalekopisu.
 +
 +=== 2012-01-09 ===
 +
 +Ukończony został nowy interfejs obsługiwany przez USB.
 +
 +{{:​projects:​dalek:​p1090085.jpg?​200|}}
 +{{:​projects:​dalek:​p1090088.jpg?​200|}}
 +
 +=== 2018-01-07 aka. Resuscytacja vol. 2. ===
 +
 +Dawno temu padł główny przekaźnik,​ [[user>​enleth]] próbował go przewinąć ale było to bardzo bolesne bez doświadczenia/​jigu.
 +
 +[[https://​www.arwill.hu/​forras/​termek/​relek/​24v/​tgl6625-24v-0-5a-450413.pdf|TGL6625,​ uzwojenia A28, specyfikacja na stronie 5]]. Jego szczątki oraz ewentualny dawca (prawdopodobnie sprawny TGL6625 A7s/21) leżą wewnątrz maszyny.
 +
 +**no niech ktoś ,_,**
 +
 +... i [[user>​vuko]] dostarczył (tu wstawić foto)
 +
 +=== 2018-01-12 ===
 +
 +Działa, dalekopisze. [[https://​my.mixtape.moe/​tcaqbd.jpg]] (arduino + przekaźniki,​ [soon] przepiszę na esp8266 + przekaźniki [[user>​informatic]])
projects/dalek.txt · Last modified: 2018/01/12 17:43 by informatic