Site Tools


Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Next revision
Previous revision
projects:dalek [2011/10/04 21:38]
enki created
projects:dalek [2018/01/12 17:43] (current)
informatic
Line 1: Line 1:
 +{{template>:​template:​project
 + | name=Dalek
 + | status=broken/​wip
 + | founder=hackerspace
 + | repo=[[github>​q3k/​dalek]]
 +}}
 +
 ==== The Dalek ==== ==== The Dalek ====
  
 +Czyli resuscytacja starego klonu Siemensa T100, oraz podłączenie go do komputera.
 +
 +[[projects:​dalek:​reverse-engineering|Reverse Engineering Dalekopisu]] oraz jego dokładna specyfikacja.
 +
 +Projekt realizowany przez [[people:​emeryth:​start|Emerytha]],​ [[people:​Enki:​start|Enkiego]],​ [[people:​enleth:​start|Enletha]],​ [[people:​q3k:​start|Sergiusza]]. Pomagali także [[people:​fixxer:​start|Fixxer]],​ [[people:​gepet:​start|Gepet]],​ [[people:​trasz:​start|Trasz]].
 +
 +==== Historia projektu ====
 +=== 2011-10-04 ===
 +
 +{{gallery>:​projects:​dalek}}
 +
 +Udało się uruchomić maszynkę i nawet coś na niej wydrukowac. Zdjęcia mówią same za siebie ;).
 +
 +=== 2011-10-06 ===
 +
 +Naprawa uszkodzonych elementów mechanicznych przez Remigiusza i Trasha.
 +
 +Tworzenie interfejsu do PC przez Sergiusza.
 +
 +=== 2011-10-30 ===
 +
 +Pierwsze wydruki dalekopisu z kanału IRC #​hackerspace-pl.
 +
 +{{:​people:​ak:​dalek-1.jpg?​400}} {{:​people:​ak:​dalek-2.jpg?​400}}
 +
 +=== 2011-12-29 ===
 +
 +Dokończenie podstawowej funkcjonalności docelowego interfejsu do PC. Do opisania. Początek prac nad odbiorem danych z dalekopisu.
 +
 +=== 2012-01-09 ===
 +
 +Ukończony został nowy interfejs obsługiwany przez USB.
 +
 +{{:​projects:​dalek:​p1090085.jpg?​200|}}
 +{{:​projects:​dalek:​p1090088.jpg?​200|}}
 +
 +=== 2018-01-07 aka. Resuscytacja vol. 2. ===
 +
 +Dawno temu padł główny przekaźnik,​ [[user>​enleth]] próbował go przewinąć ale było to bardzo bolesne bez doświadczenia/​jigu.
 +
 +[[https://​www.arwill.hu/​forras/​termek/​relek/​24v/​tgl6625-24v-0-5a-450413.pdf|TGL6625,​ uzwojenia A28, specyfikacja na stronie 5]]. Jego szczątki oraz ewentualny dawca (prawdopodobnie sprawny TGL6625 A7s/21) leżą wewnątrz maszyny.
  
 +**no niech ktoś ,_,**
  
 +... i [[user>​vuko]] dostarczył (tu wstawić foto)
  
 +=== 2018-01-12 ===
  
 +Działa, dalekopisze. [[https://​my.mixtape.moe/​tcaqbd.jpg]] (arduino + przekaźniki,​ [soon] przepiszę na esp8266 + przekaźniki [[user>​informatic]])
projects/dalek.1317764329.txt.gz · Last modified: 2014/04/02 06:57 (external edit)