User Tools

Site Tools


projects:dalek

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Next revision
Previous revision
projects:dalek [2011/10/04 21:38]
enki created
projects:dalek [2018/01/12 17:43] (current)
informatic
Line 1: Line 1:
 +{{template>:template:project
 + | name=Dalek
 + | status=broken/wip
 + | founder=hackerspace
 + | repo=[[github>q3k/dalek]]
 +}}
 +
 ==== The Dalek ==== ==== The Dalek ====
  
 +Czyli resuscytacja starego klonu Siemensa T100, oraz podłączenie go do komputera.
 +
 +[[projects:dalek:reverse-engineering|Reverse Engineering Dalekopisu]] oraz jego dokładna specyfikacja.
 +
 +Projekt realizowany przez [[people:emeryth:start|Emerytha]], [[people:Enki:start|Enkiego]], [[people:enleth:start|Enletha]], [[people:q3k:start|Sergiusza]]. Pomagali także [[people:fixxer:start|Fixxer]], [[people:gepet:start|Gepet]], [[people:trasz:start|Trasz]].
 +
 +==== Historia projektu ====
 +=== 2011-10-04 ===
 +
 +{{gallery>:projects:dalek}}
 +
 +Udało się uruchomić maszynkę i nawet coś na niej wydrukowac. Zdjęcia mówią same za siebie ;).
 +
 +=== 2011-10-06 ===
 +
 +Naprawa uszkodzonych elementów mechanicznych przez Remigiusza i Trasha.
 +
 +Tworzenie interfejsu do PC przez Sergiusza.
 +
 +=== 2011-10-30 ===
 +
 +Pierwsze wydruki dalekopisu z kanału IRC #hackerspace-pl.
 +
 +{{:people:ak:dalek-1.jpg?400}} {{:people:ak:dalek-2.jpg?400}}
 +
 +=== 2011-12-29 ===
 +
 +Dokończenie podstawowej funkcjonalności docelowego interfejsu do PC. Do opisania. Początek prac nad odbiorem danych z dalekopisu.
 +
 +=== 2012-01-09 ===
 +
 +Ukończony został nowy interfejs obsługiwany przez USB.
 +
 +{{:projects:dalek:p1090085.jpg?200|}}
 +{{:projects:dalek:p1090088.jpg?200|}}
 +
 +=== 2018-01-07 aka. Resuscytacja vol. 2. ===
 +
 +Dawno temu padł główny przekaźnik, [[user>enleth]] próbował go przewinąć ale było to bardzo bolesne bez doświadczenia/jigu.
 +
 +[[https://www.arwill.hu/forras/termek/relek/24v/tgl6625-24v-0-5a-450413.pdf|TGL6625, uzwojenia A28, specyfikacja na stronie 5]]. Jego szczątki oraz ewentualny dawca (prawdopodobnie sprawny TGL6625 A7s/21) leżą wewnątrz maszyny.
  
 +**no niech ktoś ,_,**
  
 +... i [[user>vuko]] dostarczył (tu wstawić foto)
  
 +=== 2018-01-12 ===
  
 +Działa, dalekopisze. [[https://my.mixtape.moe/tcaqbd.jpg]] (arduino + przekaźniki, [soon] przepiszę na esp8266 + przekaźniki [[user>informatic]])
projects/dalek.1317764329.txt.gz · Last modified: 2014/04/02 06:57 (external edit)