User Tools

Site Tools


projects:dalek

This is an old revision of the document!


The Dalek

2011-10-04

Udało się uruchomić maszynkę i nawet coś na niej wydrukowac. Zdjęcia mówią same za siebie ;).

projects/dalek.1317764867.txt.gz · Last modified: 2014/04/02 06:57 (external edit)