Site Tools


Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
projects:dalek [2011/10/30 18:32]
ak
projects:dalek [2018/01/12 17:43] (current)
informatic
Line 1: Line 1:
 +{{template>:​template:​project
 + | name=Dalek
 + | status=broken/​wip
 + | founder=hackerspace
 + | repo=[[github>​q3k/​dalek]]
 +}}
 +
 ==== The Dalek ==== ==== The Dalek ====
  
-{{:​projects:​dalek:​supreme-dalek.jpg|}}+Czyli resuscytacja starego klonu Siemensa T100, oraz podłączenie go do komputera.
  
 +[[projects:​dalek:​reverse-engineering|Reverse Engineering Dalekopisu]] oraz jego dokładna specyfikacja.
 +
 +Projekt realizowany przez [[people:​emeryth:​start|Emerytha]],​ [[people:​Enki:​start|Enkiego]],​ [[people:​enleth:​start|Enletha]],​ [[people:​q3k:​start|Sergiusza]]. Pomagali także [[people:​fixxer:​start|Fixxer]],​ [[people:​gepet:​start|Gepet]],​ [[people:​trasz:​start|Trasz]].
 +
 +==== Historia projektu ====
 === 2011-10-04 === === 2011-10-04 ===
  
Line 17: Line 29:
 === 2011-10-30 === === 2011-10-30 ===
  
-Najnowsze zdjęcia ​wydruków ​na dalekopisie+Pierwsze wydruki dalekopisu ​kanału IRC #​hackerspace-pl. 
 + 
 +{{:​people:​ak:​dalek-1.jpg?​400}} {{:​people:​ak:​dalek-2.jpg?​400}} 
 + 
 +=== 2011-12-29 === 
 + 
 +Dokończenie podstawowej funkcjonalności docelowego interfejsu do PC. Do opisania. Początek prac nad odbiorem danych z dalekopisu. 
 + 
 +=== 2012-01-09 === 
 + 
 +Ukończony został nowy interfejs obsługiwany przez USB. 
 + 
 +{{:​projects:​dalek:​p1090085.jpg?​200|}} 
 +{{:​projects:​dalek:​p1090088.jpg?​200|}} 
 + 
 +=== 2018-01-07 aka. Resuscytacja vol. 2. === 
 + 
 +Dawno temu padł główny przekaźnik,​ [[user>​enleth]] próbował go przewinąć ale było to bardzo bolesne bez doświadczenia/​jigu. 
 + 
 +[[https://​www.arwill.hu/​forras/​termek/​relek/​24v/​tgl6625-24v-0-5a-450413.pdf|TGL6625,​ uzwojenia A28, specyfikacja ​na stronie 5]]. Jego szczątki oraz ewentualny dawca (prawdopodobnie sprawny TGL6625 A7s/21) leżą wewnątrz maszyny. 
 + 
 +**no niech ktoś ,_,** 
 + 
 +... i [[user>​vuko]] dostarczył (tu wstawić foto)
  
 +=== 2018-01-12 ===
  
 +Działa, dalekopisze. [[https://​my.mixtape.moe/​tcaqbd.jpg]] (arduino + przekaźniki,​ [soon] przepiszę na esp8266 + przekaźniki [[user>​informatic]])
projects/dalek.1319999526.txt.gz · Last modified: 2014/04/02 06:57 (external edit)