Site Tools


Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
projects:dalek [2012/01/09 14:32]
enki
projects:dalek [2018/01/12 17:43] (current)
informatic
Line 1: Line 1:
 +{{template>:​template:​project
 + | name=Dalek
 + | status=broken/​wip
 + | founder=hackerspace
 + | repo=[[github>​q3k/​dalek]]
 +}}
 +
 ==== The Dalek ==== ==== The Dalek ====
  
Line 5: Line 12:
 [[projects:​dalek:​reverse-engineering|Reverse Engineering Dalekopisu]] oraz jego dokładna specyfikacja. [[projects:​dalek:​reverse-engineering|Reverse Engineering Dalekopisu]] oraz jego dokładna specyfikacja.
  
-Projekt realizowany przez [[people:​emeryth:​start|Emerytha]],​ [[people:​Enki:​start|Enkiego]],​ [[people:​enleth:​start|Enletha]],​ [[people:sergiusz:​start|Sergiusza]]. Pomagali także [[people:​fixxer:​start|Fixxer]],​ [[people:​gepet:​start|Gepet]],​ [[people:​trasz:​start|Trasz]].+Projekt realizowany przez [[people:​emeryth:​start|Emerytha]],​ [[people:​Enki:​start|Enkiego]],​ [[people:​enleth:​start|Enletha]],​ [[people:q3k:​start|Sergiusza]]. Pomagali także [[people:​fixxer:​start|Fixxer]],​ [[people:​gepet:​start|Gepet]],​ [[people:​trasz:​start|Trasz]].
  
 ==== Historia projektu ==== ==== Historia projektu ====
- 
-=== 2012-01-09 === 
- 
-Ukończony został nowy interfejs obsługiwany przez USB. 
- 
-{{:​projects:​dalek:​p1090085.jpg?​200|}} 
-{{:​projects:​dalek:​p1090088.jpg?​200|}} 
- 
- 
 === 2011-10-04 === === 2011-10-04 ===
  
Line 38: Line 36:
  
 Dokończenie podstawowej funkcjonalności docelowego interfejsu do PC. Do opisania. Początek prac nad odbiorem danych z dalekopisu. Dokończenie podstawowej funkcjonalności docelowego interfejsu do PC. Do opisania. Początek prac nad odbiorem danych z dalekopisu.
 +
 +=== 2012-01-09 ===
 +
 +Ukończony został nowy interfejs obsługiwany przez USB.
 +
 +{{:​projects:​dalek:​p1090085.jpg?​200|}}
 +{{:​projects:​dalek:​p1090088.jpg?​200|}}
 +
 +=== 2018-01-07 aka. Resuscytacja vol. 2. ===
 +
 +Dawno temu padł główny przekaźnik,​ [[user>​enleth]] próbował go przewinąć ale było to bardzo bolesne bez doświadczenia/​jigu.
 +
 +[[https://​www.arwill.hu/​forras/​termek/​relek/​24v/​tgl6625-24v-0-5a-450413.pdf|TGL6625,​ uzwojenia A28, specyfikacja na stronie 5]]. Jego szczątki oraz ewentualny dawca (prawdopodobnie sprawny TGL6625 A7s/21) leżą wewnątrz maszyny.
 +
 +**no niech ktoś ,_,**
 +
 +... i [[user>​vuko]] dostarczył (tu wstawić foto)
 +
 +=== 2018-01-12 ===
 +
 +Działa, dalekopisze. [[https://​my.mixtape.moe/​tcaqbd.jpg]] (arduino + przekaźniki,​ [soon] przepiszę na esp8266 + przekaźniki [[user>​informatic]])
projects/dalek.1326119535.txt.gz · Last modified: 2014/04/02 06:57 (external edit)