Site Tools


Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

projects:dev [2014/11/01 11:05] (current)
Cichy3D created
Line 1: Line 1:
 +====== Hackerspace Dev ======
  
 +-------------
 +
 +Koło samokształcenia w dziedzinie wytwarzania aktywnych stron web w technologiach J2EE.
 +
 +Celem jest poznanie technologii i stworzenie funkcjonalnego i nowoczesnego silnika aplikacji web.
 +
 +Aplikacja powstaje jako open-source.
 +
 +Planowane spotkania: soboty (nieświąteczne) g.9:00
 +
 +  * Dalsze info na: [[https://​github.com/​hackerspace-dev/​organizacja/​wiki|Hackerspace-Dev Wiki]]
 +
 +-------------
projects/dev.txt · Last modified: 2014/11/01 11:05 by Cichy3D