User Tools

Site Tools


projects:die-parapetowen

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Next revision
Previous revision
projects:die-parapetowen [2011/09/25 21:30]
enki created
projects:die-parapetowen [2014/04/02 06:57] (current)
Line 1: Line 1:
 ==== Parapetówa ==== ==== Parapetówa ====
 +
 +=== Agenda ===
 +  - Oficjalne zamknięcie projektu [[projects:itr-adaptacja|Adaptacja ITR]]
 +  - Chlanie
 +  - ...
 +  - Profit
 +
 +=== TODO ===
 +  - Termin
 +  - złożyć listę ludzi mogących przebywać w nocy w ITR
 +
 +Anwajler: ja jestem za 07-08.10 (przyszly weekend) 
 +
 +<doodle title="Parapetówa" auth="none" adminUsers="anwajler|ursereg" voteType="multi" closed="false">
 +   * 2011-09-30
 +   * 2011-10-01
 +   * 2011-10-02
 +   * 2011-10-07
 +   * 2011-10-08
 +   * 2011-10-09
 +   * 2011-10-14
 +   * 2011-10-15
 +   * 2011-10-16
 +</doodle>
projects/die-parapetowen.1316986226.txt.gz · Last modified: 2014/04/02 06:57 (external edit)