Site Tools


Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
projects:electronics_lab [2014/04/02 06:57]
127.0.0.1 external edit
— (current)
Line 1: Line 1:
-====== Laboratorium elektroniczne ====== 
  
-Strona ta opisuje stan i zasady korzystania z naszych zbiorów elementów/​modułów elektronicznych. 
- 
- 
-==== Zasady ==== 
- 
-**UWAGA!** Niektóre elementy/​sprzęty są własnością konkretnych członków, mogą je obowiązywać inne zasady. 
- 
-**Zasady korzystania z komponentów (układy scalone/​elementy pasywne):​** ​ 
-  * Komponenty można od ręki brać i używać w swoich projektach, ale należy w miarę możliwości odkupić wykorzystane części (jeżeli w HS zaczyna ich brakować). \\ 
-\\ 
-**Zasady korzystania z modułów i devboardów:​** ​ 
-  * Moduły elektroniczne i devboardy należy używać wyłącznie na miejscu. \\ 
-  * Jeżeli pożyczasz moduł na dłużej (tj. chcesz go schować razem z projektem do swojego pudełka), musisz wpisać się na wyznaczoną listę. \\ 
-  * Jeżeli chcesz włączyć jakiś moduł na stałe do swojego projektu, musisz go odkupić. \\ 
- 
-\\ 
-\\ 
-===== Stan ===== 
- 
- 
-==== Programatory i interfejsy ==== 
- 
-^ Nazwa ^ Opis ^ Ilość ^ Właściciel ^ 
-|Moduł PL2303|USB/​UART 3.3V|      3|         HS| 
-|Moduł CP2102|USB/​UART 3.3V, ma wyprowadzone DTR itp. sygnały| ​     2|         HS| 
-|AVR ISP mkII|Programator AVR|      1|         HS| 
- 
- 
- 
-==== Devboardy ==== 
- 
-^ Nazwa ^ Opis ^ Ilość ^ Właściciel ^ 
-|Arduino UNO| |      4|         HS| 
-|Arduino mini| |      1|         HS| 
-|Arduino leonardo micro| |      1|         HS| 
- 
- 
-==== Moduły ==== 
- 
-^ Nazwa ^ Opis ^ Ilość ^ Właściciel ^ 
-| NRF24L01+| Moduł bezprzewodowy 2.4GHz | 4| HS| 
-|Arduino Ethernet shield| | 1| HS| 
-|ENC28J60| Moduł Ethernet SPI| 1| HS| 
-|XL6009| Regulowany step-up 3A| 2| HS| 
-|Optoizolowane przekaźniki 5V 10A x2| | 1| HS| 
-|HM-10|moduł BLE (BT 4.0)| 2| HS| 
-| |USB ładowarka Li-On Li-Po 1 cell| 2| HS| 
-|MPU-6050|żyroskop - akcelerometr| 1| HS| 
-|Hall current sensor 20A| | 1| HS| 
-| |Zasilacz bezprzewodowy 5V 500mSA| 1| HS| 
-|MF522|Czytnik mifare| 1| HS| 
-|DHT11|Czujnik wilgotności i temperatury| 1| HS| 
-|WS2811|taśma ledRBG z kontrolerami| 10x1| HS| 
-| |Czujnik wilgotności gleby| 1| HS| 
-|DS18B20|czujnik temperatury - wodoodporny na kablu| 1| HS| 
-| |termopara typu K| 1| HS| 
-|ublox 5s|moduł GPS z anteną| 1| HS| 
-|xBee| | 1| HS| 
-|YwRobot 5.0V and 3.3V|zasilacz do breadboarda| 1| HS| 
-|Arduino GPRS Shield| | 1| HS| 
-==== Wishlist ==== 
-Wpisz tu coś jeżeli uważasz, że brakuje tego w hackerspace. 
-  * ... 
- 
-Używam płytki stykowej HS-u (jak ktoś jej potrzebuje to jest w moim pudełku - na niej jest prototyp regulatora obrotów dremela, niestety nie działa i nie wiem dlaczego) **Phoebe** 
projects/electronics_lab.1396421828.txt.gz · Last modified: 2014/04/02 06:57 by 127.0.0.1