Site Tools


Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
projects:electronics_lab [2020/02/12 17:41]
emeryth
— (current)
Line 1: Line 1:
-====== Laboratorium elektroniczne ====== 
  
-Strona ta opisuje stan i zasady korzystania z naszych zbiorów sprzętu/​elementów/​modułów elektronicznych. 
- 
- 
-==== Zasady ==== 
- 
-**UWAGA!** Niektóre elementy/​sprzęty są własnością konkretnych członków, mogą je obowiązywać inne zasady. 
- 
-**Zasady korzystania ze sprzętu do lutowania:​** 
-  
- 
-**Zasady korzystania z komponentów (układy scalone/​elementy pasywne):​** ​ 
-  * Komponenty można od ręki brać i używać w swoich projektach, ale należy w miarę możliwości odkupić wykorzystane części (jeżeli w HS zaczyna ich brakować). \\ 
-\\ 
-**Zasady korzystania z modułów i devboardów:​** ​ 
-  * Moduły elektroniczne i devboardy należy używać wyłącznie na miejscu. \\ 
-  * Jeżeli pożyczasz moduł na dłużej (tj. chcesz go schować razem z projektem do swojego pudełka), musisz wpisać się na wyznaczoną listę. \\ 
-  * Jeżeli chcesz włączyć jakiś moduł na stałe do swojego projektu, musisz go odkupić. \\ 
- 
-\\ 
-\\ 
-===== Stan ===== 
- 
- 
- 
-==== Wishlist ==== 
-Wpisz tu coś jeżeli uważasz, że brakuje tego w hackerspace. 
-  * ... 
projects/electronics_lab.1581529288.txt.gz · Last modified: 2020/02/12 17:41 by emeryth