Site Tools


Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
projects:fabermac [2019/07/05 11:09]
faber [Diagnoza]
projects:fabermac [2019/07/05 11:19]
faber
Line 33: Line 33:
 Szukaliśmy informacji o tym sterowniku, ale jakoś nikt nie kwapił się z doprecyzowaniem za co jest odpowiedzialny. Strzępek informacji, do którego w końcu się dobiliśmy sugeruje, że jest on odpowiedzialny za kontrolery dysków (podobno są 2) znajdujące się na mostku południowym. To mogłoby tłumaczyć problemy z komunikacją z dyskami. Szukaliśmy informacji o tym sterowniku, ale jakoś nikt nie kwapił się z doprecyzowaniem za co jest odpowiedzialny. Strzępek informacji, do którego w końcu się dobiliśmy sugeruje, że jest on odpowiedzialny za kontrolery dysków (podobno są 2) znajdujące się na mostku południowym. To mogłoby tłumaczyć problemy z komunikacją z dyskami.
  
-W końcu dotarłem do [[https://​opensource.apple.com/​source/​KeyLargoATA/​KeyLargoATA-110.3.1/​KeyLargoATA.cpp.auto.html|kodu źródłowego]],​ który definiuje ten sterownik jako pochodny od [[https://​developer.apple.com/​documentation/​kernel/​ioatacontroller?​language=objc|IOATAController]],​ który jak widać jest dokładnie tym, jak w nazwie.+W końcu dotarłem do [[https://​opensource.apple.com/​source/​KeyLargoATA/​KeyLargoATA-111.3.1/​KeyLargoATA.cpp.auto.html|kodu źródłowego]],​ który definiuje ten sterownik jako pochodny od [[https://​developer.apple.com/​documentation/​kernel/​ioatacontroller?​language=objc|IOATAController]],​ który jak widać jest dokładnie tym, jak w nazwie.
  
 ====== Poczynione czynności ====== ====== Poczynione czynności ======
Line 96: Line 96:
   * https://​lwn.net/​Articles/​109459/​   * https://​lwn.net/​Articles/​109459/​
   * [[https://​www.facebook.com/​groups/​ppclinux/​|Fejsbukowa Grupa Wsparcia Psychologicznego]]   * [[https://​www.facebook.com/​groups/​ppclinux/​|Fejsbukowa Grupa Wsparcia Psychologicznego]]
 +
 +===== Dyski & Sterowniki/​Kontrolery od nich ====
 +  * https://​opensource.apple.com/​release/​mac-os-x-10411ppc.html
 +
 +===== Lo and behold! ====
 +  * [[https://​opensource.apple.com/​release/​mac-os-x-10411ppc.html|Kod źródłowy OS X 10.4.11]]
  
projects/fabermac.txt · Last modified: 2019/07/05 11:19 by faber