Site Tools


Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
projects:fabscan [2014/04/19 21:38]
viroos
projects:fabscan [2014/04/19 21:41] (current)
viroos
Line 11: Line 11:
  
 Skanujemy programem. Do ściągnięcia ze [[http://​hci.rwth-aachen.de/​fabscan|strony projektu]]. Najlepiej ściągnąć całą dystrybucję opartą o Ubuntu gdyż program ma dzikie zależności i ciężko go inaczej uruchomić. Skanujemy programem. Do ściągnięcia ze [[http://​hci.rwth-aachen.de/​fabscan|strony projektu]]. Najlepiej ściągnąć całą dystrybucję opartą o Ubuntu gdyż program ma dzikie zależności i ciężko go inaczej uruchomić.
 +
 +Podczas skanowania nie udało się uruchomić silnika kontrolującego laser (można go kontrolować z poziomu panelu kontrolnego). Komentarz w pliku konfiguracyjnym i informacje na listach dyskusyjnych sugerują, że ta funkcja nie jest jeszcze obsługiwana. Deweloperzy twierdzą, że może ona nieznacznie poprawić jakość skanów, ale zazwyczaj z niej nie korzystają.
  
 W FabScanie nie działa zapisywanie do formatu STL. Plik trzeba wyeksportować do formatu **ply**. Można go wtedy obrabiać w programie [[http://​meshlab.sourceforge.net|MeshLab]] i stosując [[http://​lcni.uoregon.edu/​~dow/​Projects/​Brain_casting/​Point_cloud_to_mesh.html|mechanizmy rekonstrukcji siatki]] spróbować stworzyć plik STL. Jest to dość żmudny proces. W FabScanie nie działa zapisywanie do formatu STL. Plik trzeba wyeksportować do formatu **ply**. Można go wtedy obrabiać w programie [[http://​meshlab.sourceforge.net|MeshLab]] i stosując [[http://​lcni.uoregon.edu/​~dow/​Projects/​Brain_casting/​Point_cloud_to_mesh.html|mechanizmy rekonstrukcji siatki]] spróbować stworzyć plik STL. Jest to dość żmudny proces.
projects/fabscan.txt · Last modified: 2014/04/19 21:41 by viroos