Site Tools


Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
projects:faq [2013/05/01 19:20]
minimal2 [Sprawy ogólne] Pytanie o kawę
projects:faq [2014/04/02 06:57] (current)
Line 15: Line 15:
 ==== Narzędzia ==== ==== Narzędzia ====
 ==== Zasoby ==== ==== Zasoby ====
-==== Życie ​====+ 
 +==== Usługi ​==== 
 +  - **Q**: Jak zagrać cokolwiek na sinkach PulseAudio w #1 lub #3? \\  
 +**A**: Najprościej:​ wpisując w konsoli: <​code>​pax11publish -e -S <​hostname></​code>​ #3- waspee; #1- lennart \\ 
 +Powrót do ustawień domyślnych:​ <​code>​pax11publish -e -r</​code>​ 
 +    **Q**: Jak puścić coś z MPD? 
 +    **Q**: Jak podłączyć się do łakoci na NFS?
 ==== Inne ==== ==== Inne ====
  
projects/faq.1367436025.txt.gz · Last modified: 2014/04/02 06:57 (external edit)