Site Tools


Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
projects:follow-the-line [2012/05/14 19:15]
89.79.142.34
projects:follow-the-line [2013/01/22 18:07]
ursereg
Line 1: Line 1:
-**All Your Base Are Belong To Us**+====== follow-the-line ====== 
 + 
 +Celem projektu jest zbudowanie robota startującego w konkurencji "​Follow the line" na turnieju robotów mobilnych [[http://​robomaticon.pl/​|Robomaticon]] organizowanego na [[http://​pl.wikipedia.org/​wiki/​Wydzia%C5%82_Mechatroniki_Politechniki_Warszawskiej|Wydziale Mechatroniki Politechniki Warszawskiej]],​ 5 marca 2011. 
 + 
 +===== Filmiki z testów ===== 
 + 
 +{{videogg>:​projects:​follow_video_20110303_1.ogg|320x240}} 
 +{{videogg>:​projects:​follow_video_20110303_2.ogg|320x240}} 
 + 
 +===== Zawody ===== 
 + 
 +Na zawodach udało się wykonać poprawne trzy przejazdy (na trzy próby). Czas każdego z przejazdów wynosił troszkę ponad 19 sekund, co dało 13 miejsce. 
 + 
 +{{videogg>:​projects:​follow_video_20110305_1.ogg|640x424}} 
 + 
 + 
 +{{:​projects:​follow_foto_0134.jpg?​200|}} 
 +{{:​projects:​follow_foto_0138.jpg?​200|}} 
 +{{:​projects:​follow_foto_0140.jpg?​200|}} 
 + 
 +{{:​projects:​follow_foto_0154.jpg?​200|}} 
 +{{:​projects:​follow_foto_0157.jpg?​200|}} 
 +{{:​projects:​follow_foto_0165.jpg?​200|}} 
 + 
 + 
 +Uczestnicy:​ 
 +   [[people:​ursereg:​start]] 
 +   [[people:​zapol:​start]] 
 +   [[people:​enki:​start]] 
 +   [[people:​trokosz:​start]] 
 + 
projects/follow-the-line.txt · Last modified: 2014/04/02 06:57 (external edit)