User Tools

Site Tools


projects:follow-the-line

This is an old revision of the document!


Celem projektu jest zbudowanie robota startującego w konkurencji “Follow the line” na turnieju robotów mobilnych Robomaticon organizowanego na Wydziale Mechatroniki Politechniki Warszawskiej. Konkurs odbędzie się 5 marca 2011.

Uczestnicy:

projects/follow-the-line.1299262572.txt.gz · Last modified: 2014/04/02 06:57 (external edit)