User Tools

Site Tools


projects:follow-the-line

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
projects:follow-the-line [2011/03/07 19:54]
85.222.0.119
projects:follow-the-line [2014/04/02 06:57] (current)
Line 5: Line 5:
 ===== Filmiki z testów ===== ===== Filmiki z testów =====
  
-{{videogg>:projects:follow_video_20110303_1.ogv|320x240}} +{{videogg>:projects:follow_video_20110303_1.ogg|320x240}} 
-{{videogg>:projects:follow_video_20110303_2.ogv|320x240}}+{{videogg>:projects:follow_video_20110303_2.ogg|320x240}}
  
 ===== Zawody ===== ===== Zawody =====
  
-{{videogg>:projects:follow_video_20110305_1.ogv|640x424}}+Na zawodach udało się wykonać poprawne trzy przejazdy (na trzy próby). Czas każdego z przejazdów wynosił troszkę ponad 19 sekund, co dało 13 miejsce.
  
 +{{videogg>:projects:follow_video_20110305_1.ogg|640x424}}
 +
 +
 +{{:projects:follow_foto_0134.jpg?200|}}
 +{{:projects:follow_foto_0138.jpg?200|}}
 +{{:projects:follow_foto_0140.jpg?200|}}
 +
 +{{:projects:follow_foto_0154.jpg?200|}}
 +{{:projects:follow_foto_0157.jpg?200|}}
 +{{:projects:follow_foto_0165.jpg?200|}}
  
  
projects/follow-the-line.1299527695.txt.gz · Last modified: 2014/04/02 06:57 (external edit)