User Tools

Site Tools


projects:follow-the-line

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
projects:follow-the-line [2011/03/07 20:08]
85.222.0.119
projects:follow-the-line [2014/04/02 06:57] (current)
Line 10: Line 10:
 ===== Zawody ===== ===== Zawody =====
  
-Na zawodach udało się wykonać poprawne trzy przejazdy (na trzy próby). Czas przejazdu wynosił troszkę ponad 19 sekund, co dało 13 miejsce.+Na zawodach udało się wykonać poprawne trzy przejazdy (na trzy próby). Czas każdego z przejazdów wynosił troszkę ponad 19 sekund, co dało 13 miejsce.
  
 {{videogg>:projects:follow_video_20110305_1.ogg|640x424}} {{videogg>:projects:follow_video_20110305_1.ogg|640x424}}
  
 +
 +{{:projects:follow_foto_0134.jpg?200|}}
 +{{:projects:follow_foto_0138.jpg?200|}}
 +{{:projects:follow_foto_0140.jpg?200|}}
 +
 +{{:projects:follow_foto_0154.jpg?200|}}
 +{{:projects:follow_foto_0157.jpg?200|}}
 +{{:projects:follow_foto_0165.jpg?200|}}
  
  
projects/follow-the-line.1299528483.txt.gz · Last modified: 2014/04/02 06:57 (external edit)