User Tools

Site Tools


projects:follow-the-line

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
projects:follow-the-line [2012/05/14 19:15]
89.79.142.34
projects:follow-the-line [2014/04/02 06:57] (current)
Line 1: Line 1:
-**All Your Base Are Belong To Us**+====== follow-the-line ====== 
 + 
 +Celem projektu jest zbudowanie robota startującego w konkurencji "Follow the line" na turnieju robotów mobilnych [[http://robomaticon.pl/|Robomaticon]] organizowanego na [[http://pl.wikipedia.org/wiki/Wydzia%C5%82_Mechatroniki_Politechniki_Warszawskiej|Wydziale Mechatroniki Politechniki Warszawskiej]], 5 marca 2011. 
 + 
 +===== Filmiki z testów ===== 
 + 
 +{{videogg>:projects:follow_video_20110303_1.ogg|320x240}} 
 +{{videogg>:projects:follow_video_20110303_2.ogg|320x240}} 
 + 
 +===== Zawody ===== 
 + 
 +Na zawodach udało się wykonać poprawne trzy przejazdy (na trzy próby). Czas każdego z przejazdów wynosił troszkę ponad 19 sekund, co dało 13 miejsce. 
 + 
 +{{videogg>:projects:follow_video_20110305_1.ogg|640x424}} 
 + 
 + 
 +{{:projects:follow_foto_0134.jpg?200|}} 
 +{{:projects:follow_foto_0138.jpg?200|}} 
 +{{:projects:follow_foto_0140.jpg?200|}} 
 + 
 +{{:projects:follow_foto_0154.jpg?200|}} 
 +{{:projects:follow_foto_0157.jpg?200|}} 
 +{{:projects:follow_foto_0165.jpg?200|}} 
 + 
 + 
 +Uczestnicy: 
 +   [[people:ursereg:start]] 
 +   [[people:zapol:start]] 
 +   [[people:enki:start]] 
 +   [[people:trokosz:start]] 
 + 
projects/follow-the-line.1337022943.txt.gz · Last modified: 2014/04/02 06:57 (external edit)