Site Tools


Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Next revision
Previous revision
projects:glukometr [2011/04/22 11:19]
viq created
projects:glukometr [2014/04/02 06:57] (current)
Line 10: Line 10:
  
 ==== Pomysły na później ==== ==== Pomysły na później ====
-  * Aplikacja na telefony do zbierania i analizy danych, umożliwiająca łatwe wprowadzanie danych jak na przykład posiłki czy wysiłek+  * Aplikacja na telefony do zbierania i analizy danych, umożliwiająca łatwe wprowadzanie danych jak na przykład posiłki czy wysiłek ​(moge pomoc tylko pingnij mnie  --- //​[[lukasz@anwajler.com|anwajler]] 2011/04/29 23:50//
   * Dedykowane urządzenie?​ Prawdopodobnie nie, ale pomysł warto zaposać   * Dedykowane urządzenie?​ Prawdopodobnie nie, ale pomysł warto zaposać
   * Może warto by mieć trochę pamięci w mierniku?   * Może warto by mieć trochę pamięci w mierniku?
projects/glukometr.txt · Last modified: 2014/04/02 06:57 (external edit)