User Tools

Site Tools


projects:hackcola

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revisionPrevious revision
projects:hackcola [2022/05/06 23:43] – [Syrop] enlethprojects:hackcola [2022/05/06 23:55] (current) enleth
Line 3: Line 3:
 ===== Składniki i proporcje ===== ===== Składniki i proporcje =====
  
-Z poniższych proporcji dostajemy około litrów finalnego napoju. **Nie skalować w dół** - litrów to minimalna ilość, jaką sensownie można zrobić. Skalować w górę :3+Z poniższych proporcji dostajemy około 10 litrów finalnego napoju. **Nie skalować w dół** - 10 litrów to minimalna ilość, jaką sensownie można zrobić. Skalować w górę :3
  
 Olejki (**FOOD GRADE**): Olejki (**FOOD GRADE**):
projects/hackcola.txt · Last modified: 2022/05/06 23:55 by enleth

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki