User Tools

Site Tools


projects:hackcola

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
projects:hackcola [2022/05/06 23:43]
enleth [Syrop]
projects:hackcola [2022/05/06 23:55] (current)
enleth
Line 3: Line 3:
 ===== Składniki i proporcje ===== ===== Składniki i proporcje =====
  
-Z poniższych proporcji dostajemy około litrów finalnego napoju. **Nie skalować w dół** - litrów to minimalna ilość, jaką sensownie można zrobić. Skalować w górę :3+Z poniższych proporcji dostajemy około 10 litrów finalnego napoju. **Nie skalować w dół** - 10 litrów to minimalna ilość, jaką sensownie można zrobić. Skalować w górę :3
  
 Olejki (**FOOD GRADE**): Olejki (**FOOD GRADE**):
projects/hackcola.1651880611.txt.gz · Last modified: 2022/05/06 23:43 by enleth