Site Tools


Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
projects:hackerserver [2010/12/23 21:53]
87.205.152.107
projects:hackerserver [2014/04/02 06:57] (current)
Line 1: Line 1:
 ====== hackerserver ====== ====== hackerserver ======
  
 +===== hardware =====
 Lista komponentów oferowanych:​ Lista komponentów oferowanych:​
   * **mobo** Asus M2NPV-MX (jakieś 2xPCI, 1xPCIe, podstawka AM2, 4xDDR2, 4x SATA, 2x IDE, microATX). --- //​[[sergiusz@q3k.org|Sergiusz Bazański]] 2010/12/23 13:28//   * **mobo** Asus M2NPV-MX (jakieś 2xPCI, 1xPCIe, podstawka AM2, 4xDDR2, 4x SATA, 2x IDE, microATX). --- //​[[sergiusz@q3k.org|Sergiusz Bazański]] 2010/12/23 13:28//
   * **procesor** AMD Athlon x2 3800+ (2x @2Ghz), AM2. --- //​[[sergiusz@q3k.org|Sergiusz Bazański]] 2010/12/23 13:28//   * **procesor** AMD Athlon x2 3800+ (2x @2Ghz), AM2. --- //​[[sergiusz@q3k.org|Sergiusz Bazański]] 2010/12/23 13:28//
   * cały komp devowy rysia - specyfikacja unknown right now, odpalę po świetach to sprawdzę :) na listę i stronę z palcem w nosie styknie (już coś takiego ogarniał).   * cały komp devowy rysia - specyfikacja unknown right now, odpalę po świetach to sprawdzę :) na listę i stronę z palcem w nosie styknie (już coś takiego ogarniał).
 +
 +===== loog & feel =====
 +
 +{{:​projects:​hs_site_screen1.png?​200|}}
 +{{:​projects:​hs_site_screen2.png?​200|}}
 +{{:​projects:​hs_site_screen3.png?​200|}}
 +
projects/hackerserver.txt · Last modified: 2014/04/02 06:57 (external edit)